Draftfcb

Se till att spelmissbrukaren fullföljer behandlingen

Se till att spelmissbrukaren fullföljer behandlingen

Se till att spelmissbrukaren fullföljer behandlingen

När du har fått en person som är spelberoende att erkänna poblemet och söka hjälp, är nästa steg att se till så behandlingen fullföljs.

Var uppmuntrande

Det kan vara svårt och ta lång tid att återhämta sig från ett spelmissbruk. Den drabbade personen kan känna sig hjälplös eller nedslagen. Du bör därför uppmuntra honom/henne under återhämtningsprocessen. Få personen att inse att det handlar om att ta en dag i taget. Om spelmissbrukaren får ett återfall bör du få denna att fortsätta vara positiv och fokuserad på återhämtningsprocessen.

Erbjud dig att vara den utsedde

Personer som har vissa former av beroende, som till exempel spelberoende, kan behöva ha en sponsor eller utsedd person som hjälper dem när de möter motgångar under återhämtningen. Spelandet kan vara tillgängligt, vilket utgör ett hinder för den drabbade. Erbjud dig att vara den person som han/hon kan prata med under svårare stunder eller stressiga situationer, då återfallet är nära.

Identifiera triggers

Många personer med spelmissbruk har vissa triggers som får dem att vilja spela. Det kan till exempel röra sig om vissa situationer, humör, föremål eller känslor som kan leda till ett återfall i spelmissbruket. Hjälp personen att identifiera sina triggers. På så sätt kan han/hon få kännedom om vad som bör undvikas och vad som kan hjälpa till att hantera dessa.

Dessa är några exempel på vanliga triggers:

  • Detta är en vanlig trigger för spelmissbrukare. Att ha kontanter eller extra pengar på bankkontot kan leda till att personen spelare. Att behöva pengar för att betala räkningar eller andra skulder kan också leda till att han/hon spelar.
  • Fritid och tristess är två andra faktorer som kan leda till att personen vill spela.
  • Att befinna sig på exempelvis ett casino, en häst- eller hundkapplöpningsbana eller i närheten av skraplotter kan även detta trigga spelberoendet.
  • Stora svängningar i humöret är en annan vanlig trigger.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *