Draftfcb
Spelmissbruk är en allvarlig form av beroende

Spelmissbruk är en allvarlig form av beroende

Spelmissbruk är en allvarlig form av beroende som kan ge upphov till förödande konsekvenser. En person som har drabbats av ett spelberoende kan återhämta sig genom behandling, men det kan ibland vara svårt för personen själv att inse att den har ett problem och att behandling är nödvändig. Du kan behöva hjälpa spelmissbrukaren genom att få denne att erkänna att den har ett problem, söka hjälp, göra förändringar i sin livsstil och inte minst ge personen ditt stöd. Här får du några råd som kan vägleda dig i denna process.

Få personen att erkänna problemet

Ett erkännande från personen är ett stort första steg mot en återhämtning.

Konfrontera spelaren om problemet

Om du vill hjälpa en person med ett spelmissbruk behöver du konfrontera denne om problemet. Detta kan ske när du börjar se ett beteendemönster som leder till ett spelberoende eller när personen har hamnat i trubbel på grund av sitt spelande. För att avgöra huruvida du ska konfrontera spelaren, bör du först fundera över vilken relation ni två har. Har ni en nära relation eller är du snarare en ytligt bekant eller kollega? Om du inte står personen nära bör du diskutera det beteende du upplever som problematiskt med någon i spelarens närhet, till exempel dess make/maka, en familjemedlem eller en nära vän.

Försök hålla dig lugn och undvik att framstå som anklagande. Om du är arg, skriker eller anklagar personen är sannolikheten stor att det bara leder till problem. Börja med att fråga personen om han/hon själv upplever att spelandet har blivit ett problem. När du har lyssnat på svaret kan du berätta att du bryr dig om personen och är orolig. Berätta att du har märkt att personen spelar alltmer och använder sparpengar för att spela. Avsluta med att säga att du skulle vilja prata om möjligheten att det rör sig om ett spelberoende.

Ett exempel på vad du kan säga till spelaren är att “Det kan vara roligt att spela så länge det sker kontrollerat, men när det går överstyr kan det bli ett allvarligt beroende. Om du inte kan kontrollera ditt spelande kan det sluta med att du blir skuldsatt eller förlorar alla de pengar du har arbetat så hårt för att spara ihop. Det kan till och med leda till att du går i personlig konkurs om du inte kan betala av dina skulder.”

Förklara konsekvenserna

När du pratar med personen som spelberoendet bör du lugnt och sansat förklara de konsekvenser som kan uppstå till följd av beteendet. Du bör inte vara arg eller skrika, utan håll dig istället till att föra ett logiskt resonemang kring de skadliga effekterna som ofta associeras med ett spelmissbruk. Du kan till exempel prata om att sparpengarna är slut och de juridiska konsekvenserna av att spela för pengar man inte har. Du kan också nämna att spelandet kan skuldsätta såväl den enskilde individen som hela familjen och orsaka problem för personer i spelarens närhet. Spelandet kan också leda till våld, stöld och lögner.

Var förberedd på alla möjliga reaktioner

Vissa människor kan bli lättade för att du har tagit upp problemet eftersom de inte själva visste hur de skulle ta upp det. Vissa kan dock bli väldigt arga eller defensiva när du tar upp problemet. De kan tycka att du är anklagande eller så kan de bli konfronterande. Andra kanske helt enkelt vägrar att prata om det. Om inte konversationen går som du tänkt dig, kan det vara en god idé att släppa ämnet och återkomma till det vid ett senare tillfälle. Undvik att tvinga den andra personen in i en diskussion när denne är arg eller inte vill prata med dig.

Uppmuntra personen att söka hjälp

Nästa steg i återhämtningsprocessen är att hjälpa spelmissbrukaren att söka hjälp för sitt spelberoende. Du kan till exempel ringa till en stödlinje för att få råd om hur du kan skaffa hjälp åt personen. Genom att prata med stödlinjen kan spelmissbrukaren också komma att inse att det faktiskt rör sig om ett spelberoende och kanske erkänna detta, eller åtminstone förstå de negativa konsekvenser som spelberoendet för med sig.

Att inleda en läkemedelsbehandling kan vara ett sätt att behandla spelberoendet. Med hjälp av läkemedel kan man behandla eventuella underliggande sjukdomar eller relaterade sådana, såsom ADHD, tvångssyndrom och bipolär sjukdom. För att få recept på receptbelagda läkemedel måste personen uppsöka en läkare. Läkaren kan beroende på vilken/vilka den/de bakomliggande orsakerna är förskriva antidepressiva medel, stämningsstabiliserande medel eller narkotiska antagonister. Det finns också andra sätt på vilka du kan hjälpa personen, vilket du kan läsa om på andra sidor här på sajten.