Draftfcb

Uppmuntra en spelmissbrukare att få hjälp

Uppmuntra en spelmissbrukare att få hjälp

Uppmuntra en spelmissbrukare att få hjälp

Här delar vi med oss av några handfasta tips som kan hjälpa dig att uppmuntra en spelmissbrukare i din närhet att söka hjälp för sitt problem.

Föreslå behandling

Du bör uppmuntra spelmissbrukaren att få behandling för sitt spelberoende. Det rör sig om ett beroende som den drabbade kan lära sig att hantera och återhämta sig från med hjälp av olika terapimetoder. Det är väldigt svårt att ta sig ur beroendet utan professionell hjälp. Genom terapi kan den drabbade få hjälp att reda ut varför han/hon spelar och diagnostisera eventuella underliggande sjukdomar. Under terapin kan personen också lära sig att hantera de faktorer som kan utlösa begär och återfall.

Du bör säga uppmuntrande saker, som till exempel att du är stolt över att personen har erkänt att han/hon har ett problem och att spelmissbruk är en sjukdom som går att behandla. Ge gärna spelmissbrukaren några olika nummer till terapeuter, eller namn på olika kliniker, som kan hjälpa till att behandla sjukdomen.

Uppmuntra personen att gå med i en stödgrupp

Stödgrupper kan vara ett bra sätt för personer med spelberoende att få stöd. Dessa grupper gör att spelmissbrukaren får träffa andra personer som har upplevt liknande saker. De kan lära sig av varandra och dela med sig av sina tekniker, svårigheter och framgångshistorier. Du kan berätta för spelmissbrukaren att många personer med spelberoende tycker att det är nyttigt att knyta kontakter med andra spelare som håller på att återhämta sig från ett spelmissbruk. Berätta att han/hon bör försöka gå på ett möte med en stödgrupp och att du tror att det kan vara nyttigt att få känna det stöd som det innebär att vara en del av en stödgrupp, samt att personen där kan träffa andra som förstår vad han/hon går igenom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *