Draftfcb

Ta hand om dig själv

Ta hand om dig själv

Ta hand om dig själv

Att hjälpa en spelmissbrukare att bli kvitt sitt beroende kan vara en belönande men också väldigt krävande process för anhöriga. Därför bör du tänka på att också ta hand om dig själv, för att du ska må bra. Nedan finner du tre tips som kan hjälpa dig att förhålla dig till spelmissbrukaren och dennes beroende på rätt sätt.

Gå med i en stödgrupp

När du hjälper en person med ett spelberoende att komma ur detta bör du träffa andra människor som även de hjälper spelmissbrukare att återhämta sig från sitt beroende. På så vis kan du få stöd när du behöver det, eftersom det kan vara betungande att hantera en persons missbruk och de negativa känslor som ofta är förenade med detta. Genom att prata med en terapeut eller gå med i en stödgrupp kan du lära dig att bearbeta dina egna känslor samt lära dig hur du ska gå tillväga för att hjälpa och stödja spelmissbrukaren.

Bearbeta dina känslor

Beroende på vilket slags förhållande du har med spelmissbrukaren kan du har många negativa känslor som måste bearbetas. Du kan till exempel känna dig sviken, arg, ledsen, skamsen eller frustrerad. Du kan ha mist förtroendet för en person som du bryr dig om och ert förhållande kan ha blivit sämre. Det är vanligt att ha dessa känslor när man har att göra med en missbrukare. Ge dig själv möjligheten att processa de olika känslorna du har istället för att förtrycka dem.

Acceptera det som hänt

En del av återhämtningsprocessen är att acceptera det som hänt. Att älta det förflutna hjälper varken dig eller spelmissbrukaren. Erkänn istället vad som har hänt, acceptera det faktum att det har hänt och gå sedan vidare. Det kan innebära att du förlåter personen, hjälper honom/henne att få hjälp eller tillfälligt tar avstånd från personen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *